Werkwijze Lean Services

Lean Services helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een Lean Services traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een Lean Services verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug.

Onze kracht is niet dat wij thuis zijn in uw sector. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is Lean! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.

En& Brochures

 

Hoe verslaan we het systeem

Wanneer heeft u zich voor het laatst verwonderd over regels en procedures in een organisatie, procedures die op geen enkele manier behulpzaam waren in het oplossen van uw probleem? Heeft u zich wel eens geërgerd aan een helpdesk die alles deed behalve u helpen? Geprobeerd een abonnement op te zeggen, waarbij dit maar niet wilde lukken? Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het mogelijk was dat een aanvraag van een simpele vergunning zo lang kon duren?

Download hier de gehele brochure (PDF)

Het En&-concept zorgt voor blije klanten

En& heeft als uitgangpunt een uitmuntend hoge kwaliteit van dienstverlening. De meeste managers denken dat een betere dienstverlening per definitie duurder is en dat er altijd gebalanceerd moet worden tussen kwaliteit van dienstverlening en kosten. En& stelt dat goede dienstverlening, naast blije klanten en gemotiveerde medewerkers, altijd leidt tot lagere kosten!

Download hier de gehele brochure (PDF)


"Organisaties hebben geen tijd om het in één keer goed te doen, maar wel altijd om het óver te doen."

Andree de Miranda