Werkwijze Lean Services

Lean Services helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een Lean Services traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een Lean Services verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug.

Onze kracht is niet dat wij thuis zijn in uw sector. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is Lean! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.

Wat is uw vraagstuk?

Lean Services helpt bedrijven om organisatorische knelpunten op te lossen en om ambitie vorm te geven.

Onze aanpak is voorspelbaar effectief bij de volgende vraagstukken:

  • Ontevreden klanten
  • Hoge werkdruk
  • Overschreden deadlines
  • Structureel achterstallig werk
  • Onvoldoende interne samenwerking, ‘langs elkaar heen werken’
  • Onvoldoende externe samenwerking, tussen organisaties of instellingen
  • Inefficiënt werken
  • Ontevreden medewerkers en onderlinge frictie
  • Te hoge kosten

De Lean filosofie is door ons succesvol toegepast in de bouw, in productiebedrijven, in dienstverlenende organisaties, van multinational tot MKB. Zie voor de resultaten de ervaringen van onze klanten. Een verandertraject verdient zichzelf terug, dat garanderen wij u.

Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe of neem contact op met
Lean Services organisatiecoach Andree de Miranda.


"De werkenden weer eigenaar van hun eigen werk maken"

Andree de Miranda