Werkwijze Lean Services

Lean Services helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een Lean Services traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een Lean Services verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug.

Onze kracht is niet dat wij thuis zijn in uw sector. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is Lean! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.

Ontstaan

Vanuit een samenwerking met Mr. Action Learning Netherlands (Otmar Donnenberg) is Lean Services gestart om vorm te geven aan een action learning aanpak om organisaties te helpen Lean te worden. Samenwerking is gevonden met het Duitse TEAM7 Action Learning Consultants, wat geresulteerd heeft in vele succesvolle Lean transities in grote Duitse industriële bedrijven. Lean Services heeft daarnaast laten zien dat het Lean concept zich heel goed leent voor dientsverlening en zorg.

Missie

Bedrijven te leren hoe meer waarde voor hun klanten kunnen scheppen in kortere doorlooptijden, tegen lagere kosten en met meer werkplezier.

Visie

Lean Services stelt dat een goede kwaliteit van de dienstverlening, naast blije klanten en gemotiveerde medewerkers, altijd leidt tot lagere kosten. Hierbij gaan wij altijd uit van de wensen van de klant.
Een goede kwaliteit krijg je door de medewerker weer verantwoordelijk te maken voor zijn eigen werk. Door hen te leren hoe ze zelf hun organisatie kunnen verbeteren en hen zelf de regie te laten nemen is de organisatie ook in de toekomst in staat het verbeterproces continu voort te zetten. Lees verder over onze aanpak of Lees onze uitleg over systeemdenken

Andree de Miranda

Andree werkt sinds een jaar of 10 met de Lean denkwijze. Meer doen met minder. Inspiratie hiervoor komt steeds weer van Toyota. Systeemdenken past hier naadloos bij. Doel van zijn werk is steeds weer de medewerker eigenaar van zijn eigen werk te maken. Verbeteren wordt dan kinderspel. Weerstand ertegen is er dan niet meer.
Veel van zijn praktijkervaring deed Andree op in grote industriële ondernemingen in Duitsland. Daarnaast paste hij Lean toe in laboratoria, bij gemeenten, bij de rechterlijke macht en in de zorg. Hij is eraan gewend geraakt de verwachtingen van zijn klanten ruim te overtreffen.

 


"Geen risico durven nemen kan wel eens heel riskant blijken te zijn!"

Andree de Miranda