Werkwijze Lean Services

Lean Services helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een Lean Services traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een Lean Services verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug.

Onze kracht is niet dat wij thuis zijn in uw sector. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is Lean! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.

De 10 Pijlers van de Lean Services aanpak

Het succes van een organisatie die werkt  volgens Lean Services aanpak rust op 10 pijlers:

1. De organisatie wordt als geheel aangestuurd. Bekijk

2. De klant bepaalt of het wel of niet goed gaat. Bekijk

3. Er wordt alleen werk gedaan dat voor de klant waarde toevoegt. Bekijk

4. De medewerkers staan aan het roer. Bekijk

5. De managers ondersteunen. Bekijk

6. Managementgedachten worden continu uitgedaagd. Bekijk

7. Doelen worden samen geformuleerd. Bekijk

8. Er wordt frequent getoetst in hoeverre de doelen zijn bereikt. Bekijk

9. Leren wordt gebruikt als verandermethode. Bekijk

10. Het verbeteren is nooit klaar, het kan altijd nog beter. Bekijk


"Geen risico durven nemen kan wel eens heel riskant blijken te zijn!"

Andree de Miranda