Werkwijze Lean Services

Lean Services helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een Lean Services traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een Lean Services verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug.

Onze kracht is niet dat wij thuis zijn in uw sector. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is Lean! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.

Wij implementeren Lean tot in onze haarvaten

In ons beleidsplan ‘Denken in Kansen’ hebben wij, als ontwikkelende bouwer, er voor gekozen om de Lean filosofie als uitgangspunt te nemen voor onze totale bedrijfsvoering. De implementatie van de Lean filosofie vraagt van ons dat wij continu onze bestaande denkpatronen ter discussie stellen. Dit doen we van directie tot vakman, van bouwpartner tot opdrachtgever. Maar het vraagt ook om het praktisch aan de slag gaan. Van project tot project met elkaar nieuwe ervaringen op doen en daardoor iedere keer samen beter, sneller, leuker en goedkoper kunnen werken. Lean is onze ambitie. Dit moet over 10 jaar tot in de haarvaten van onze onderneming verankerd zitten.

Voor een snelle opstart van de implementatie hebben wij gezocht naar een ondersteunende partij die, net zoals wij, inziet dat Lean Bouwen betekent dat je op een fundamenteel andere manier met elkaar om moet willen gaan. Maar ook een partij die onze mensen breed kan trainen, en die bovendien verbeterprojecten op de bouwplaats én in onze kantooromgeving op een ‘voeten op de grond’ manier kan begeleiden. Met een snelheid die past bij onze ambities.

In 2011 lopen er, door En& ondersteund, binnen onze organisatie vier totaal verschillende Lean bouwprojecten. Verder leren inkopers, calculatoren, bedrijfsvoorbereiders en ontwikkelaars de gezamenlijke werkstromen te verbeteren. Dat zelfde geldt voor onze afdeling Kleinbouw en Onderhoud. De eerste ‘harde’ resultaten ervaren wij als positief. Bovendien zijn onze opdrachtgevers, bouwpartners en eigen mensen zeer enthousiast. Ze willen meer, sneller dan wij bedacht hadden in ons beleidsplan. Dat heeft in onze ogen veel te maken met de manier waarop wij vanuit ons stafteam onze medewerkers centraal proberen te stellen en met de manier waarop wij ze ondersteunen in hun zoekproces. Lean werken biedt hen en ons geen panklare oplossingen. De Lean‘bril’ prikkelt onze creativiteit.

De begeleiding van de systeemcoaches van En& sluit erg goed aan op onze behoefte. Zij zijn sparring partner voor de organisatiebrede ontwikkeling. Ze bieden praktische en kritische trainers voor alle niveaus, de maatwerk opleidingen die En& samen met opleidingsbureau BOB voor ons ontwikkelt staan als een huis. Last but not least biedt En& ook goede begeleiders in de dagelijkse praktijk van het verbeteren. Daarbij wordt veel verantwoordelijkheid gegeven aan onze medewerkers zelf. Om deze redenen is En& voor ons in de komende jaren de Lean Thinking partner in het doorontwikkelen van onze organisatie.

Koert Terhürne

Adjunct-directeur
Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
www.duravermeerbouwhengelo.nl


"De weg naar Lean processen is een éénrichtingsweg. Ben je er éénmaal aan begonnen, dan is er echt geen weg meer terug. Die is namelijk ook helemaal niet nodig."

Andree de Miranda