Werkwijze Lean Services

Lean Services helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een Lean Services traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een Lean Services verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug.

Onze kracht is niet dat wij thuis zijn in uw sector. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is Lean! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.

Carl Zeiss Vision

Voor een opticien is het van belang dat brillenglazen die hij bij de fabriek van Carl Zeiss Vision in het Zuid-Duitse Aalen bestelt binnen een week bij hem in de winkel zijn. Hij vertelt zijn klanten namelijk graag dat de bril in precies een week klaar is. Dat is voor iedereen het makkelijkst.

Voor Zeiss was het leveren binnen deze levertijd een lastige opgave, die vaak niet gehaald werd. Omdat het vervoer naar de opticien ook tijd kost is de effectief beschikbare tijd voor de productie van de brillenglazen vier dagen. In deze tijd worden de glazen eerst geslepen volgens het bestelde recept, waarbij door de veelheid aan combinaties van dioptrieën en cilinders en soorten glazen eigenlijk ieder glas weer anders is. Na een wasproces worden de glazen voorzien van coating en eventueel een kleuring. Hierna volgt alleen nog een eindcontrole en de verzending. Een overzichtelijk proces met veel varianten en een aantal stappen met een lange bewerkingstijd. Totale tijd dat het maken van een glas kost (bewerkingen plus procestijden als drogen en uitharden) ligt daardoor ergens tussen de 12 en 48 uur. Vier dagen moet dus haalbaar zijn.

Samen met onze duitse partner TEAM 7 heeft onze Lean Coach Andree de Miranda een interventie ingericht om in korte tijd, met minimale investeringen, de doorlooptijd in deze fabriek meer dan te halveren. Het gehele proces is opgedeeld in een aantal CONWIP-stuurlussen*). In deze lussen is steeds een vastgesteld aantal bakjes voor een bepaald type brillenglazen aanwezig, steeds gemarkeerd door gekleurde plakbandstrepen. Het aantal bakjes bepaalt steeds het maximale aantal glazen dat in dat gedeelte van het productieproces aanwezig kan zijn. Zonder lege bakjes wordt niet verder geproduceerd – voor deze soort glazen.

Door dit principe toe te passen is eerst de werkvoorraad tussen het einde van het productieproces en de kwaliteitscontrole teruggebracht van ca. 3 dagen voorraad naar maximaal 2 uur. In de ruimte die tot dan gebruikt werd voor de stapels bakjes kon men hierna 2 werkplekken inrichten! Terugmelding van kwaliteitsproblemen na 2 uur in plaats van na 2 of 3 dagen – alleen al daarmee kom je in een andere wereld!

Het terugbrengen van deze tussenvoorraad maakt het noodzakelijk dat het voorlaatste proces in een vaste regelmaat – Takt – gaat leveren. En dat de kwaliteitscontrole het geleverde dan ook meteen controleert. Anders heeft de productie even later geen lege bakjes meer. Na een paar dagen met veel ergernis ontstaat hier een soepel werken Pull mechanisme, dat als voorbeeld voor de processen stroomopwaarts is gaan werken. Overal verschenen bakjes met gekleurde strepen en overal kwam ruimte vrij waar eerst rekken vol glazen stonden te wachten. Hert hele proces kwam in Flow. Wij noemen zo’n proces een FPT-proces. Flow, Pull en Takt, steeds in onafscheidelijke samenhang.

Meteen vanzelf soepel verlopen deze processen nooit. Overal duiken problemen op, die de Flow hinderen. Dit zijn meestal problemen die er altijd al waren, maar nooit gezien werden. Zo lang er rekken vol met nog te verwerken materiaal overal stonden, kon iedereen verder. Door deze problemen zichtbaar te maken en vervolgens op te lossen – vaak helemaal niet eenvoudig – maakt men zichzelf het leven echt veel makkelijker. We kunnen dan echt met minder mensen meer werk aan. Een halvering van de doorlooptijd levert daarom altijd een productiviteitswinst op van ten minste 10%. En dit alles met niet veel meer investering dan een paar rollen gekleurde tape!

*) Conwip staat voor CONstant Work In Process. Je zorgt er hierbij voor dat de hoeveelheid onderhanden werk in het proces zo constant mogelijk blijft, door een vast en beperkt aantal bakjes in een kringloop te hebben, waarbij producten in het proces alleen verwerkt worden wanneer ze in zo’n bakje zitten. Hiermee ontstaat een regelkring of stuurlus: de hoeveelheid product in het proces wordt gestuurd door het al of niet beschikbaar zijn van lege bakjes.

Vóór invoering van Conwip: 2 tot 5 dagen voorraad.
Zelfde plek, ná invoering van Conwip: een werkvoorraad van 2 uur èn 2 extra werkplekken!

"Medewerkers hebben weinig weerstand tegen verandering. Wel tegen veranderd worden. En vaak nog terecht ook."

Andree de Miranda