Werkwijze Lean Services

Lean Services helpt alle soorten organisaties om beter te presteren met minder middelen. Een Lean Services traject leidt tot een toetsbare sprong in de prestaties, vaak tientallen procenten groot. De investering die u doet in een Lean Services verbetertraject verdient zichzelf dus altijd terug.

Onze kracht is niet dat wij thuis zijn in uw sector. Onze kracht is dat wij uw managers en medewerkers leren hoe zij zelf kosten kunnen besparen door in kortere tijd een beter product te leveren. Vaak wordt gedacht dat het verhogen van de kwaliteit meer geld kost. Onze praktijk wijst uit dat het verband omgekeerd ligt. Hoe meer kwaliteit hoe lager uw kosten. En hoe hoger het werkplezier van alle medewerkers, want kwaliteit leveren is motiverend. Blije klanten - Toenemend werkplezier - Dalende kosten. Dat is Lean! Meer weten over onze aanpak? Kijk bij hoe.

Verspilling door kostenbesparing

Recent heb ik, voor het eerst in jaren, weer eens gesolliciteerd op een functie. Bij een grote onderneming, die een voor mij interessante en uitdagende baan in de aanbieding hadden. Tot de procedure waar je dan in belandt, hoort een zogenaamd assessment. Hiermee blijkt men te bedoelen wat zo’n 20 jaar terug nog een psychologische test werd genoemd. Heel efficiënt hoef je daarvoor niet meer naar het kantoor van de psycholoog, je kunt dat helemaal thuis op je computer maken. Op het moment dat jou het beste uitkomt. En het rapport is al meteen nadat je dat gedaan hebt voor jou beschikbaar, dat kun je lezen en vervolgens vrijgeven zodat de HR-functionaris van de grote onderneming die als klant voor dit rapport fungeert ermee aan de slag kan.

Door deze opzet spaart de klant natuurlijk heel veel kosten. Als leek denk in dan aan de reiskosten van de sollicitant (voor onderzoek en voor bespreking van het rapport), een representatief zaaltje met koffie en dergelijke voor het afnemen van de testen, en de psycholoog zelf waarschijnlijk. Dit alles is natuurlijk niet in één keer tot stand gekomen, maar zal het resultaat zijn van een proces in kleine stapjes en een paar grotere stappen over de afgelopen twintig jaar.

De kosten zijn dus – mag ik hopen – behoorlijk omlaag gegaan. Eigenlijk een voorbeeld van Lean? Want daar ging het toch ook om het omlaag brengen van de kosten?

Nou, eigenlijk nee. Bij Lean gaat het altijd om meer waarde voor de klant te scheppen met minder verspilling. En dat blijkt hier helaas niet gebeurd te zijn.

Want wat is hier de waarde voor de klant? Dat is uiteindelijk de mate waarin het rapport een correcte weergave geeft van de psychische eigenschappen van de geteste persoon, van mij dus, in dit geval. En daar blijkt het eindrapport helaas nogal tekort te schieten.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat in het optimalisatieproces van de afgelopen twintig jaar bij veel stappen en stapjes vanuit de klant bezorgd gevraagd is: maar is de kwaliteit van het rapport nog wel goed? En het antwoord zal steeds geweest zijn: ondanks deze vereenvoudiging is de kwaliteit nog bijna gelijk aan hiervoor. U krijgt een kwaliteit die maar 1% minder is, tegen een kostenvoordeel van 10%. Dat is toch een geweldige deal?

Stap na stap na stap. Rekent u even mee? Laten we ervan uitgaan dat de betrouwbaarheid van het rapport (onze maat voor kwaliteit) in de uitgangssituatie 90% was.

In de eerste ronde gaan de kosten naar 90%, de kwaliteit naar 89,1%. Na ronde twee kost een test ons 81% met een kwaliteit van 88,21%. En zo door naar ronde 25, die ons brengt op een kostprijs van nog maar 7,18% bij een kwaliteit van 70%. De prijs/kwaliteitsverhouding is inmiddels maar liefst ruim tien keer zo goed geworden!

We zijn nu zover dat de kosten misschien minder dan 10% zijn van wat ze twintig jaar geleden waren. En de kwaliteit is maar 20% minder dan toen. Maar dat laatste gaat natuurlijk al helemaal niemand hardop zeggen.

En dan is het ineens helemaal niet verwonderlijk dat in het rapport over mijn persoonlijkheid dingen staan als dat ik iemand ben die graag alleen werkt. Dat ben ik zeker niet, sterker nog, daar ben ik helemaal niet goed in! Ik zou ook niet goed zijn in rekenen. Zo staat het rapport vol van zaken die echt op geen enkele manier een beschrijving van mijn persoonlijkheid geven, verwoord met de stelligheid van de psycholoog van twintig jaar terug, maar door een computerprogramma uit een database achter elkaar geplakt tot een rapport. Ik betrapte me er zelfs op dat ik mezelf diep beledigd voelde door een deel van de conclusies, hoewel duidelijk onwaar en maar door een computer getrokken.

Kostenbesparing – dus Lean? Ik zou zeggen: twintig jaar geleden was de waarde voor de klant van de geleverde rapporten hoog genoeg om de hoge kosten te rechtvaardigen. Nu zou ik zeggen dat de betrouwbaarheid van de rapporten dusdanig verminderd is, dat de waarde niet meer opweegt tegen de – nu veel lagere – kosten. Daarmee is de verspilling dus niet kleiner geworden, maar juist groter. Helaas een voorbeeld van een verandering die we op veel te veel plaatsen zien.

Reacties zijn gesloten.


"Geen risico durven nemen kan wel eens heel riskant blijken te zijn!"

Andree de Miranda